ورق پلی کرافت آلومینیوم

ورق آلومینیوم دارای خاصیت هایی از قبیل: مقاومت کششی، قابل حرارت و شکل پذیری است که این قابلیت باعث کاربردی شدن آن محصول میگردد مانند ورق الومینیوم پلی کرافت.

ورق پلی کرافت آلومینیوم

ورق پلی کرافت آلومینیوم از يك لايه ورق آلومينيوم و يك لايه كاغذ كه به وسيله يك لايه پلي اتيلن به هم متصل شده اند تشكيل ميگردد.

ورق آلومينيوم با پوشش پلی کرافت جهت عايق كاري در مكان هاي مختلف همچون سايت هاي پتروشيمي و موتور خانه ها و كارخانه هايي كه در دماهاي

بالاتر يا پايين تر از دماي محيط كار ميكنند استفاده ميشود.استفاده از ورق آلومینیوم پلی کرافت موثرترین روش شناخته شده جهت عایقکاری میباشد.

اين شركت بهترين قيمت ورق آلومينيوم با پوشش پلی کرافت را ارايه مينمايد.

ورق پلی کرافت آلومینیوم به سه صورت صاف ، كركره 32 ميل و كركره 5 ميليمتر توليد ميگردد.

قابل ذكر است ضخامت هاي زير بدون در نظر گرفتن ضخامت كرافت ميباشد كه حدود 0.15 ميليمتر بوده ولي به صورت متداول در بازار 0.2 ميليمتر عنوان ميشود.

ورق آلومينيوم با پوشش پلی کرافت در آليا‍ژهاي 1050 – 3105 – 3003 قابل ارائه ميباشد.

ورق آلومينيوم با پوشش پلی کرافت صاف :

ورق صاف پلی کرافت آلومينيوم به عرض يك متر و طول دلخواه و يا به صورت رول قابل ارائه ميباشد.

ضخامت هاي قابل ارايه : 0.25 الي 1/2 ميليمتر

خرید ورق پلی کرافت آلومینیوم

ورق پلی کرافت آلومینیوم
ورق پلی کرافت آلومینیوم

 

 

ورق پلی کرافت آلومینیوم با كركره 5 ميليمتر :

ورق آلومينيوم با پوشش پلی کرافت با كركره 5 ميليمتر به عرض يك متر و طول دلخواه و يا به صورت رول هاي 30 متري قابل ارايه ميباشد.

ضخامت هاي قابل ارايه : 0.25 الي 0.5 ميليمتر

ورق پلی کرافت آلومینیوم
قیمت ورق پلی کرافت آلومینیوم

 

 

قیمت ورق پلی کرافت آلومینیوم

ورق پلی کرافت آلومینیوم با كركره 32 ميليمتر :

ورق پلی کرافت آلومینیوم با كركره 32 ميليمتر از ورق عرض يك و طول مورد نظر مشتری توليد ميگردد. عرض ورق پس از توليد 92 سانتيمتر ميباشد.

ارتفاع گام 7 ميليمتر خواهد بود.

ضخامت هاي قابل ارايه : 0.5 الي 1 ميليمتر

ورق پلی کرافت آلومینیوم
عناوین اصلی مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین بخوانید