قیمت ورق کامپوزیت ضد حریق

ورق کامپوزیت ضد حریق

محدود کردن احتمال آتش‌سوزی، به‌ویژه در مکان‌هایی با تراکم جمعیتی بالا، به‌عنوان مثال در پایانه های حمل‌ونقل، پایانه‌های فرودگاه، کلینیک‌های پزشکی، مدارس، و سازه‌های مرتفع امری ضروری و مهم است. مدیران و مالکان این ساختمان ها ملزم به رعایت دستورالعمل های دقیق برنامه ریزی شده برای ایمن سازی ساکنان و مهمانان هستند اما رعایت صحیح همین دستور العمل ها برای جلوگیری از آتش سوزی، نیاز به دانش انتخاب مصالح دارد. یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی موثر در کاهش احتمال آتش سوزی، ورق کامپوزیت آلومینیوم ضد حریق است که میتواند در هنگام آتش سوزی از سرایت آتش به نقاط دیگر

مشاهده ادامه