ورق آلومینیوم1060

ورق آلومینیوم 1060

ورق آلومینیوم 1060

آلومینیوم سری 1000 ورق آلومینیوم 1060 گریدهای آلومینیوم سری 1000 خالص ترین گریدهای آلومینیوم تجاری هستند. هر گرید در سری 1000 دارای حداقل 99 درصد آلومینیوم خالص است. این محتوای آلومینیومی بالا به گریدهای سری 1000 مقاومت استثنایی در برابر خوردگی ناشی از مواد شیمیایی و جو می دهد. آلیاژهای آلومینیوم سری 1000 در طیف وسیعی از کاربردها از جمله الکتریکی و شیمیایی کاربرد دارند. مواد ترکیبی از مقاومت در برابر خوردگی بالا با هدایت حرارتی و الکتریکی بالا هستند. سخت شدن لکه استحکام آلیاژ را بهبود می بخشد و محصولات در این محدوده قابل عملیات حرارتی هستند. سایر ویژگی های کلیدی

مشاهده ادامه