ورق آلومینیوم با قیمت مناسب

ویژگی های ورق آلومینیوم

درباره آلومینیوم آلومینیوم دومین عنصر روی زمین بعد از اکسیژن از نظر فراوانی است که از اوایل قرن ۱۹ در در کاربردهای مهندسی به صورت یک رقیب برای سایر فلزات می باشد و علاوه بر آن دارای صرفه اقتصادی نیز می باشد. با توجه به نیاز صنعت به مواد با خواص منحصر به فرد مثل ورق آلومینیوم و آلیاژهای آن، آلومینیوم می تواند بر روند رشد تولید و استفاده از مواد جدید به شدت تاثیرگذار باشد. اولین کاربرد اقتصادی آلومینیوم، موارد بی سابقه ای مثل قاب آینه ها، پلاک خانه ها و سینی های پذیرایی بود. حال ما در این

مشاهده ادامه