میلگرد آلومینیوم تهران

میلگرد آلومینیومی

قیمت میلگرد آلومینیومی

میلگرد آلومینیومی :در ساختمان سازی از مصالح مختلفی استفاده میشود که هر کدام از آنها با توجه به جنس و ویژگی هایی که دارند به یک نحوی بر روی کیفیت سازه اثر میگذارند. یکی از این مصالح مورد استفاده در ساختمان سازی فلز ها هستند که یکی از محبوب ترین و کاربردی ترین نوع آنها فلز آلومینیوم است. میتوان گفت فراورده های فلز آلومینیوم در ساختمان سازی نقش پررنگی را ایفا میکنند که از جمله آنها میتوان به انواع پروفیل ها به ویژه پروفیل سبک، میلگرد، آلومینیوم و ورق آلومینیوم برای ساخت سقف های کاذب یا تزیین نما ساختمان اشاره کرد.

مشاهده ادامه