فروش ورق گالوانیزه

گالوانیزه گرم چیست؟

گالوانیزه گرم چیست

گالوانیزه گرم  گالوانیزه گرم چیست: (HDG) فرآیند پوشش دادن آلومینیوم ساخته شده با غوطه ور کردن آن در حمامی از روی مذاب است. این پوشش به جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی آلومینیوم کمک می کند و سبب افزایش عمر مفید فلز آلومینیوم می شود. در مصارف و صنایع مختلفی که به جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی نیاز است، از ورق های گالوانیزه استفاده می کنیم. از جمله این مصارف می توان به صنعت حمل و نقل، کشاورزی، کابینت و قفسه ها، تابلو های راهنما، کانال ها و کابل ها، ساخت سقف ها، صنعت الکترونیک، ساخت بشکه ها و

مشاهده ادامه