فروش ورق آلومینیومی اجاق گاز

ورق آلومینیوم برای اجاق گاز

ورق آلومینیوم برای اجاق گاز بسیاری از افراد برای تمیز نگه داشتن و رعایت بهداشت اجاق گاز آشپزخانه  از چربی های مواد غذایی و یا سوختن مایعات از ورق های آلومینیوم برای اجاق گاز یا همان فویل های آلومینیومی استفاده می کنند. اکثر مواقع در هنگام جوشیدن شیر و یا سرخ کردن مواد غذایی با لکه های شیر سوخته و روغن بر روی گاز مواجه می شویم. پاک کردن برخی از لکه ها با سختی و زمان زیادی مواجه می شوند. بهترین راهکار برای خانم های خانه دار استفاده از فویل های آلومینیومی به عنوان روکش می باشد. این فویل

مشاهده ادامه